Fødevarekontakt materialer

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden februar til december 2018 er et af fødevarestyrelsens indsats områder fødevarekontaktmaterialer for at sikre at der ikke sker en afsmitning af uønskede stoffer fra emballagen over i fødevaren.

Syntes du at reglerne er besværlige at få indarbejdet i din produktion? Kontakt os her: Din Fødevarekonsulent – Kontaktformular Vi giver råd og vejledning til hvordan du får kontrol over din emballage, men også udstyret fødevarer er i kontakt med. Fødevarestyrelsen har i 2018 fokus på folie, genbrug af plastbøtter og vakuumposer til sousvide produkter.

Det overordnede regelsæt der skal følges er EU forordning 1935/2004. For plast er der ligeledes en forordning 10/2011, som skal efterleves. Danmark har fortolket disse forordninger i en bekendtgørelse: BEK nr 822 af 26/06/2013. Alle disse regler behøver du ikke at sætte dig ind i, da vi har helt styr på hvilke krav der stilles ud fra lovgivningen.

Din leverandør skal give dig dokumentationen, men det er dig der skal bede om at få det tilsendt. Og så må du kun bruge emballagen til det den er tiltænkt til, du må f.eks. ikke genbruge en mayonnaise bøtte til syltede rødløg, eller hælde varme varer i en tom mayonnaise bøtte og  nedfryse dette. Du må heller ikke bruge en vacuum pose som tilberedningspose til sousvide produkter. Databladet fra din leverandør på den emballage du bruger skal beskrive hvad emballagen er egnet til. Det er OK at du henviser til leverandørens hjemmeside, for altid at sikre at det er et opdateret datablad, du har.

Du skal også huske at gemme databladene på dit udstyr. Hvis det er gammelt udstyr, eller du har købt det brugt og det ikke er muligt at fremskaffe et datablad, så skal du have taget stilling til hvilke dele der er i kontakt med fødevarer og om der er mulighed for at kemikalierne der er i kontaktmaterialet kan afsmitte på fødevaren. Løse genstande på udstyret, f.eks. Plast og gummi materialer kan du udskifte med nyt.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *