Virksomhedshåndbog – Hvad skal du have styr på som producent

Hvad skal du som virksomhed skal have styr på, når der er tilsyn ved fødevaremyndighederne?

Hvis du har en lagervirksomhed, så skal du have samme kontrol over varerne, som en der producere dem.

Virksomhedshåndbog.

 • Hvad laver I?
 • Ansvar og roller?
 • Håndtering -> hvordan styr I jeres opdateringer i jeres dokumenter?
 • Hvor er virksomhedens adresse?
 • Er virksomhedens indretning lavet så den tager højde for hvad der skal produceres?
 • Hvordan er medarbejderne klædt på til at håndtere hygiejnen?
 • Hvordan håndtere I Skadedyrssikring?
 • Hvordan håndtere I affald?
 • Hvordan/ hvor modtager I vare på virksomheden?
 • Er varerne/ emballagen godkendt til fødevare/ foder?

 

Krise håndtering.

 • Hvordan håndterer I krisen hvis:
  • Hvis der opstår fødevaresvindel?
  • Ved tilbagetrækning?
  • Ved tilbagekaldelse?
  • Ved manglende sporbarhed?
  • Ved temperatur svigt?

 

Risikoanalyse

Er en gennemgang af alle fødevareaktiviteter i en fødevarevirksomhed. Virksomheden skal tage stilling til, om der er risici (farer) forbundet med aktiviteterne. Virksomheden skal udpege de relevante risici og beskrive, hvordan den vil forebygge og undgå disse.

 • Hvad for nogle risici er der ved Jeres virksomhed, det glæder mikrobiologisk, fysiske og kemiske?
 • Hvordan styr I disse risikoer?

 

HACCP

HACCP er en forkortelse af: Hazard Analysis and Critical Control Points. Som oversat til jysk betyder risikoanalyse som udpeger de kritiske kontrolpunkter.

HACCP-principperne er et redskab til at vurdere fødevaresikkerhedsmæssige risici (farer) og til at etablere kontrolsystemer, der fokuserer på forebyggelse snarere end kontrol af færdigvaren.

 • Der skal udføres en HACCP-plan, hvor der tages stilling til alle led af produktion.
 • Der laves et flow- diagram, hvor alle led tages med.

 

Procedurerne

 • Her skal der være en beskrivelse af hvordan, hvem, hvor tit, formål på følgende emner:
 • Rengøring
 • Modtage kontrol
 • Vare forsendelse
 • Temperatur kontrol af modtagelse af vare
 • Daglig temperatur kontrol på frost, køl og andre opbevaringssteder
 • Nedkøling af varmebehandlet produkt.
 • Laboratorie prøver
 • Dokumentation for mærkning af vare
 • Leverandør erklæring
 • Sporbarhed
 • Personalehygiejnen
 • Allergener
 • Emballage -> opbevaring, godkendelse til brugen på fødevare.
 • Mærkning
 • Adskillelse af grøntsager, råt kød, færdiglavede fødevarer m.m. under produktionen og oplagringen.
 • Vareudbringning
 • Vedligeholdelse og skadedyrssikring
 • Revision

 

Skemaer

 • Eksempel:

Varemodtagelse, skema 1.

Kontrollen skal foretages ved hver leverance

Hvor ofte skal kontrollen skrives ned:____________ Fejl skal altid skrives ned.

Temperaturgrænser varer: Køl max. 5 °C. Dybfrost max. – 18 °C. Øvrige temperaturer:

Dato og år Vare/ Leverandør Skriv målt temperatur Kontrolleret dato/ mærkning/ emballage OK Fejl Kontrol udført af
      °C      
      °C      
      °C      

 

Fejl

Varen er returneret.

Varen er vurderet og anvendes straks da dette ikke udgør nogen risiko.

Varen er vurderet og kasseret

Leverandøren er kontaktet.

Andet: Udført af :                                                                                                                           dato:

 

Kilde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Vejl_om_egenkontrol_i_f%C3%B8devarevirksomheder.pdf

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf

Instruktion af medarbejdere

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden marts til november 2018 er et af fødevarestyrelsens indsatsområder instruktion af medarbejdere. Tidligere havde man et obligatorisk kursus i fødevarehygiejne, for medarbejdere der håndterede fødevarer. Dette krav i lovgivningen er nu erstattet af en intern træning af personalet. Medarbejdere skal på første dag være trænet i virksomhedens hygiejne regler, samt de generelle krav om personlig hygiejne, hvordan man skal forholde sig ved sygdom og så videre.

Har du brug for hjælp og sparring omkring den interne træning af dine medarbejdere, så kan vi hjælpe at sætte ord på reglerne overfor dine medarbejdere, så de altid agere på en hensigtsmæssig måde, så hjælper vi dig gerne med uddannelse og træning af dine medarbejdere.

Fødevaretilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden februar til september 2018 er et af fødevarestyrelsens indsats områder tilsætningsstoffer til fødevarer importeret fra 3. lande. Dette gør de fordi at op imod 25% af de tidligere kontrollerede varer ikke levede op til EU reglerne, så målet er at dette kan ses i kontrol kampagnen i 2019.

Har du styr på mærkningen af dine producerede varer? Hvad enten du importere fra 3. lande eller du køber igennem en anden danske eller EU virksomhed, så er det i sidste ende dig der er ansvarlig for mærkningen af dine varer.

De overordnede regler er EU forordninger: 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne og 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, som beskriver de generelle regler. Danmark har fortolket disse forordninger i en bekendtgørelse: BEK nr 1044/2015 om tilsætninger til fødevarer.

Du skal sørge for at have datablade fra din leverandør af råvarer, disse datablade skal bruges til at lave din label. Reglerne er meget komplekse og vi anbefaler at du får hjælp af Din Fødevarekonsulent til at foretage mærkningen.

Fødevarekontakt materialer

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden februar til december 2018 er et af fødevarestyrelsens indsats områder fødevarekontaktmaterialer for at sikre at der ikke sker en afsmitning af uønskede stoffer fra emballagen over i fødevaren.

Syntes du at reglerne er besværlige at få indarbejdet i din produktion? Kontakt os her: Din Fødevarekonsulent – Kontaktformular Vi giver råd og vejledning til hvordan du får kontrol over din emballage, men også udstyret fødevarer er i kontakt med. Fødevarestyrelsen har i 2018 fokus på folie, genbrug af plastbøtter og vakuumposer til sousvide produkter.

Det overordnede regelsæt der skal følges er EU forordning 1935/2004. For plast er der ligeledes en forordning 10/2011, som skal efterleves. Danmark har fortolket disse forordninger i en bekendtgørelse: BEK nr 822 af 26/06/2013. Alle disse regler behøver du ikke at sætte dig ind i, da vi har helt styr på hvilke krav der stilles ud fra lovgivningen.

Din leverandør skal give dig dokumentationen, men det er dig der skal bede om at få det tilsendt. Og så må du kun bruge emballagen til det den er tiltænkt til, du må f.eks. ikke genbruge en mayonnaise bøtte til syltede rødløg, eller hælde varme varer i en tom mayonnaise bøtte og  nedfryse dette. Du må heller ikke bruge en vacuum pose som tilberedningspose til sousvide produkter. Databladet fra din leverandør på den emballage du bruger skal beskrive hvad emballagen er egnet til. Det er OK at du henviser til leverandørens hjemmeside, for altid at sikre at det er et opdateret datablad, du har.

Du skal også huske at gemme databladene på dit udstyr. Hvis det er gammelt udstyr, eller du har købt det brugt og det ikke er muligt at fremskaffe et datablad, så skal du have taget stilling til hvilke dele der er i kontakt med fødevarer og om der er mulighed for at kemikalierne der er i kontaktmaterialet kan afsmitte på fødevaren. Løse genstande på udstyret, f.eks. Plast og gummi materialer kan du udskifte med nyt.