Virksomhedshåndbog – Hvad skal du have styr på som producent

Hvad skal du som virksomhed skal have styr på, når der er tilsyn ved fødevaremyndighederne?

Hvis du har en lagervirksomhed, så skal du have samme kontrol over varerne, som en der producere dem.

Virksomhedshåndbog.

 • Hvad laver I?
 • Ansvar og roller?
 • Håndtering -> hvordan styr I jeres opdateringer i jeres dokumenter?
 • Hvor er virksomhedens adresse?
 • Er virksomhedens indretning lavet så den tager højde for hvad der skal produceres?
 • Hvordan er medarbejderne klædt på til at håndtere hygiejnen?
 • Hvordan håndtere I Skadedyrssikring?
 • Hvordan håndtere I affald?
 • Hvordan/ hvor modtager I vare på virksomheden?
 • Er varerne/ emballagen godkendt til fødevare/ foder?

 

Krise håndtering.

 • Hvordan håndterer I krisen hvis:
  • Hvis der opstår fødevaresvindel?
  • Ved tilbagetrækning?
  • Ved tilbagekaldelse?
  • Ved manglende sporbarhed?
  • Ved temperatur svigt?

 

Risikoanalyse

Er en gennemgang af alle fødevareaktiviteter i en fødevarevirksomhed. Virksomheden skal tage stilling til, om der er risici (farer) forbundet med aktiviteterne. Virksomheden skal udpege de relevante risici og beskrive, hvordan den vil forebygge og undgå disse.

 • Hvad for nogle risici er der ved Jeres virksomhed, det glæder mikrobiologisk, fysiske og kemiske?
 • Hvordan styr I disse risikoer?

 

HACCP

HACCP er en forkortelse af: Hazard Analysis and Critical Control Points. Som oversat til jysk betyder risikoanalyse som udpeger de kritiske kontrolpunkter.

HACCP-principperne er et redskab til at vurdere fødevaresikkerhedsmæssige risici (farer) og til at etablere kontrolsystemer, der fokuserer på forebyggelse snarere end kontrol af færdigvaren.

 • Der skal udføres en HACCP-plan, hvor der tages stilling til alle led af produktion.
 • Der laves et flow- diagram, hvor alle led tages med.

 

Procedurerne

 • Her skal der være en beskrivelse af hvordan, hvem, hvor tit, formål på følgende emner:
 • Rengøring
 • Modtage kontrol
 • Vare forsendelse
 • Temperatur kontrol af modtagelse af vare
 • Daglig temperatur kontrol på frost, køl og andre opbevaringssteder
 • Nedkøling af varmebehandlet produkt.
 • Laboratorie prøver
 • Dokumentation for mærkning af vare
 • Leverandør erklæring
 • Sporbarhed
 • Personalehygiejnen
 • Allergener
 • Emballage -> opbevaring, godkendelse til brugen på fødevare.
 • Mærkning
 • Adskillelse af grøntsager, råt kød, færdiglavede fødevarer m.m. under produktionen og oplagringen.
 • Vareudbringning
 • Vedligeholdelse og skadedyrssikring
 • Revision

 

Skemaer

 • Eksempel:

Varemodtagelse, skema 1.

Kontrollen skal foretages ved hver leverance

Hvor ofte skal kontrollen skrives ned:____________ Fejl skal altid skrives ned.

Temperaturgrænser varer: Køl max. 5 °C. Dybfrost max. – 18 °C. Øvrige temperaturer:

Dato og år Vare/ Leverandør Skriv målt temperatur Kontrolleret dato/ mærkning/ emballage OK Fejl Kontrol udført af
      °C      
      °C      
      °C      

 

Fejl

Varen er returneret.

Varen er vurderet og anvendes straks da dette ikke udgør nogen risiko.

Varen er vurderet og kasseret

Leverandøren er kontaktet.

Andet: Udført af :                                                                                                                           dato:

 

Kilde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Vejl_om_egenkontrol_i_f%C3%B8devarevirksomheder.pdf

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf

Mærkningsvejledning.

Forklaring til hvorfor dette skal mærkes således.

Generelt:

 • Teksten skal være minimum 1,2 mm. Med mindre emballagen er mindre end 80 cm2. Så er det OK at det er minimum 0,9 mm.
 • Teksten skal være letlæselig. F.eks. Sort skrift på hvid baggrund.
 • Den skal være synlig og uudslettelig
Hvis du har en sampakning af f.eks. 3 typer varer, så er der særlige regler.

Du må ikke bruge hvid skrift på en gul baggrund, eller billeder og tekst der står sammen, så er det ikke letlæseligt for øjnene.

 

 

Nærringsdeklaration:

Udarbejdet som en kort nærringsdeklaration for hver varer.

Energi givende stoffer skal deklareres.

 

Lot mærkning:

Er defineret som produktionsdato eller bedst før datoen. Se også holdbarhedsangivelse.

Du bestemmer selv hvordan du vil mærke dine varer. Det skal bare være entydigt og direkte sporbart. Så du i tilfælde af tilbagekald ved hvilke lot du har leveret til hvilke supermarkeder.

 

Min anbefaling: varenavnet + stemplet holdbarhedsdato for fuld sporbarhed.

 

Producent og oprindelsesmærkning:

Mærket med producent oplysninger – Din adresse i DK er www. Adressen accepteret.

 

Ingredienser (allergener):

Listet i faldende orden. Allergener skal være særligt fremhævet.

Sammensatte ingredienser skal også mærkes.

 

QUID:

f.eks. ”frugtbar med jordbær” Her skal andelen af ”jordbær” deklareres.

 

Alkohol indhold:

Skal angives hvis der er en % vol i varen.

 

Netto indhold:

Indhold i varer med lage, hvor lagen ikke skal fortærres skal noteres således:

Nettovægt 500 g. heraf 230 g rødbeder.

Øvrige varer:

Nettovægt 150 g.

Varen skal i gennemsnit veje mere end det som deklareres, dette dokumenteres i egenkontrollen.

 

Holdbarhedsangivelse:

Der kan være 2 holdbarheder. Åbnet og ubrudt. Der er 2 termer ”bedst før” og ”sidste anvendelsesdato”

Skal fastsættes i egenkontrollen, men du har formentlig en ide ud fra din egen erfaring allerede.

 

Mærkning af kød og kødvarer:

Særlige regler

 

Mærkning af fiskevarer:

Særlige regler

 

Frosne fødevarer:

Særlige regler

 

Vildledning:

 • Billeder af serveringsforslag, skal være relevante for produktet, og ikke opstilles voldsomt. OK med et mynte blad ovenpå et stykke kage.
 • Smager så fuglene synger.
 • Du bliver glad af at spise dette.

Der er særlige regler for anprisninger

Fødevaretilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden februar til september 2018 er et af fødevarestyrelsens indsats områder tilsætningsstoffer til fødevarer importeret fra 3. lande. Dette gør de fordi at op imod 25% af de tidligere kontrollerede varer ikke levede op til EU reglerne, så målet er at dette kan ses i kontrol kampagnen i 2019.

Har du styr på mærkningen af dine producerede varer? Hvad enten du importere fra 3. lande eller du køber igennem en anden danske eller EU virksomhed, så er det i sidste ende dig der er ansvarlig for mærkningen af dine varer.

De overordnede regler er EU forordninger: 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne og 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, som beskriver de generelle regler. Danmark har fortolket disse forordninger i en bekendtgørelse: BEK nr 1044/2015 om tilsætninger til fødevarer.

Du skal sørge for at have datablade fra din leverandør af råvarer, disse datablade skal bruges til at lave din label. Reglerne er meget komplekse og vi anbefaler at du får hjælp af Din Fødevarekonsulent til at foretage mærkningen.

Fødevarekontakt materialer

Fødevarestyrelsen har igennem de sidste par år haft et større fokus på at afholde kontrol kampagner, foruden de ordinære kontrolbesøg. Dette giver den fordel at der bliver nogle indsatsområder, som de ved at virksomhederne har brug for råd og vejledning omkring eller hvis fødevarestyrelsen skal skabe sig et overblik over “rigets tilstand”

I perioden februar til december 2018 er et af fødevarestyrelsens indsats områder fødevarekontaktmaterialer for at sikre at der ikke sker en afsmitning af uønskede stoffer fra emballagen over i fødevaren.

Syntes du at reglerne er besværlige at få indarbejdet i din produktion? Kontakt os her: Din Fødevarekonsulent – Kontaktformular Vi giver råd og vejledning til hvordan du får kontrol over din emballage, men også udstyret fødevarer er i kontakt med. Fødevarestyrelsen har i 2018 fokus på folie, genbrug af plastbøtter og vakuumposer til sousvide produkter.

Det overordnede regelsæt der skal følges er EU forordning 1935/2004. For plast er der ligeledes en forordning 10/2011, som skal efterleves. Danmark har fortolket disse forordninger i en bekendtgørelse: BEK nr 822 af 26/06/2013. Alle disse regler behøver du ikke at sætte dig ind i, da vi har helt styr på hvilke krav der stilles ud fra lovgivningen.

Din leverandør skal give dig dokumentationen, men det er dig der skal bede om at få det tilsendt. Og så må du kun bruge emballagen til det den er tiltænkt til, du må f.eks. ikke genbruge en mayonnaise bøtte til syltede rødløg, eller hælde varme varer i en tom mayonnaise bøtte og  nedfryse dette. Du må heller ikke bruge en vacuum pose som tilberedningspose til sousvide produkter. Databladet fra din leverandør på den emballage du bruger skal beskrive hvad emballagen er egnet til. Det er OK at du henviser til leverandørens hjemmeside, for altid at sikre at det er et opdateret datablad, du har.

Du skal også huske at gemme databladene på dit udstyr. Hvis det er gammelt udstyr, eller du har købt det brugt og det ikke er muligt at fremskaffe et datablad, så skal du have taget stilling til hvilke dele der er i kontakt med fødevarer og om der er mulighed for at kemikalierne der er i kontaktmaterialet kan afsmitte på fødevaren. Løse genstande på udstyret, f.eks. Plast og gummi materialer kan du udskifte med nyt.